Array
(
  [raw] => HTTP/1.1 404 Not Found
cache-control: no-cache, no-store, must-revalidate, pre-check=0, post-check=0
content-disposition: attachment; filename=json.json
content-encoding: gzip
content-length: 93
content-type: application/json;charset=utf-8
date: Thu, 28 Apr 2016 21:46:37 GMT
expires: Tue, 31 Mar 1981 05:00:00 GMT
last-modified: Thu, 28 Apr 2016 21:46:37 GMT
pragma: no-cache
server: tsa_b
set-cookie: lang=en; Path=/
set-cookie: guest_id=v1%3A146187999788146443; Domain=.twitter.com; Path=/; Expires=Sat, 28-Apr-2018 21:46:37 UTC
status: 404 Not Found
strict-transport-security: max-age=631138519
x-access-level: read
x-connection-hash: e0aaa906095735ece90839f6d64dc377
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: SAMEORIGIN
x-rate-limit-limit: 180
x-rate-limit-remaining: 146
x-rate-limit-reset: 1461880166
x-response-time: 14
x-transaction: 4bb259ac8e024325
x-twitter-response-tags: BouncerCompliant
x-xss-protection: 1; mode=block

{"errors":[{"code":34,"message":"Sorry, that page does not exist."}]}
  [headers] => Array
    (
      [cache_control] => no-cache, no-store, must-revalidate, pre-check=0, post-check=0
      [content_disposition] => attachment; filename=json.json
      [content_encoding] => gzip
      [content_length] => 93
      [content_type] => application/json;charset=utf-8
      [date] => Thu, 28 Apr 2016 21:46:37 GMT
      [expires] => Tue, 31 Mar 1981 05:00:00 GMT
      [last_modified] => Thu, 28 Apr 2016 21:46:37 GMT
      [pragma] => no-cache
      [server] => tsa_b
      [set_cookie] => guest_id=v1%3A146187999788146443; Domain=.twitter.com; Path=/; Expires=Sat, 28-Apr-2018 21:46:37 UTC
      [status] => 404 Not Found
      [strict_transport_security] => max-age=631138519
      [x_access_level] => read
      [x_connection_hash] => e0aaa906095735ece90839f6d64dc377
      [x_content_type_options] => nosniff
      [x_frame_options] => SAMEORIGIN
      [x_rate_limit_limit] => 180
      [x_rate_limit_remaining] => 146
      [x_rate_limit_reset] => 1461880166
      [x_response_time] => 14
      [x_transaction] => 4bb259ac8e024325
      [x_twitter_response_tags] => BouncerCompliant
      [x_xss_protection] => 1; mode=block
    )

  [code] => 404
  [response] => {"errors":[{"code":34,"message":"Sorry, that page does not exist."}]}
  [info] => Array
    (
      [url] => https://api.twitter.com/1.1/statuses/user_timeline.json?count=3&include_entities=1&include_rts=1&screen_name=dedriehoekKMW
      [content_type] => application/json;charset=utf-8
      [http_code] => 404
      [header_size] => 969
      [request_size] => 572
      [filetime] => -1
      [ssl_verify_result] => 0
      [redirect_count] => 0
      [total_time] => 0.416695
      [namelookup_time] => 0.002725
      [connect_time] => 0.097631
      [pretransfer_time] => 0.306735
      [size_upload] => 0
      [size_download] => 93
      [speed_download] => 223
      [speed_upload] => 0
      [download_content_length] => 93
      [upload_content_length] => 0
      [starttransfer_time] => 0.416668
      [redirect_time] => 0
      [request_header] => GET /1.1/statuses/user_timeline.json?count=3&include_entities=1&include_rts=1&screen_name=dedriehoekKMW HTTP/1.1
User-Agent: tmhOAuth 0.7.0+SSL - //github.com/themattharris/tmhOAuth
Host: api.twitter.com
Accept: */*
Accept-Encoding: deflate, gzip
Authorization: OAuth oauth_consumer_key="Bg4dNqzLImKQ7UHrebt6Q", oauth_nonce="b8432786d2f436f8057d0f53ed24e6fe", oauth_signature="%2Foma2c5w501ilUdII3TtndWWIgk%3D", oauth_signature_method="HMAC-SHA1", oauth_timestamp="1461880174", oauth_token="88419761-fEMygojfDg4f8iw8UlCI2Z6txhmqb51asc1n2Abuk", oauth_version="1.0"


    )

  [error] => 
  [errno] => 0
)
De Driehoek - Kerkmaatschappelijk Werk - De Driehoek
Cruciale veranderingen bij De Driehoek GGZ De Driehoek heet tegenwoordig Cruciaal.
De Driehoek gaat verder als instelling voor kerkmaatschappelijk werk.
De Driehoek
Let op: dit bericht verschijnt eenmalig bij uw eerste bezoek aan deze site.
"Hij is een moeilijke man,
we mijden hem liever."
Soms kun je beter deskundig advies vragen.

Wij geloven  in de kracht van de kerk en stimuleren haar in de functie van steungever... 

Ik wil meer weten over
Rouw na zelfdoding
Huiselijk geweld
Kerkverlating
Eenzaamheid
Ondersteuning pastoraat
informatie voor predikanten,
ambtsdragers en diakenen
Naar overzicht van regionale contactpersonen
Hulp voor gemeenteleden
bij psychosociale en
maatschappelijke problemen
Naar overzicht van regionale contactpersonen