Cruciale veranderingen bij De Driehoek GGZ De Driehoek heet tegenwoordig Cruciaal.
De Driehoek gaat verder als instelling voor kerkmaatschappelijk werk.
De Driehoek
Let op: dit bericht verschijnt eenmalig bij uw eerste bezoek aan deze site.
"Als ze wat meer contact zou zoeken, zou ze zich niet zo eenzaam voelen."
Soms kun je beter deskundig advies vragen...

De Driehoek beëindigt haar activiteiten als organisatie voor Kerk Maatschappelijk Werk met ingang van 1 januari 2016.
 

Wat betekent dit voor pastoraat en diaconaat?

Vraag bij je diaconie na of jouw gemeente het Basispakket 2015 heeft gekocht. Is dat het geval dan kan je gedurende het jaar 2015 kosteloos gebruik maken van advies en ondersteuning van de Driehoek. Ook gemeenteleden kunnen dan kosteloos gebruik maken van kortdurende hulp.

Heeft jouw gemeente dit Basispakket niet ingekocht, dan rekenen wij marktconforme prijzen.

Ondersteuning pastoraat & diaconaat

Als u in de kerk een functie hebt in het pastoraat of diaconaat kunt u lastige situaties tegen komen. Complexe zaken zoals relatieproblemen, misbruik, eenzaamheid, rouw kunnen soms heel wat van u vragen. U hebt niet overal een antwoord op en u kunt niet altijd weten wat de beste benadering is. Het kan lastig zijn om een gesprek te beginnen als u zich zorgen maakt over die moeder van dat drukke gezin, het teruggetrokken kind, de blik van dat meisje, het gedrag van die puber of de broeder uit uw kerkenraad...
Wij, maatschappelijk werkers van De Driehoek adviseren u graag.
 

Hoe werkt het?

Voor elke gemeente uit de GKv hebben wij een maatschappelijk werker als CONTACTPERSOON beschikbaar. Deze contactpersoon voert regelmatig CONSULTATIEGESPREKKEN met predikanten, ouderlingen, diakenen en pastorale teams. Zij schuiven graag bij u aan tafel. Bel ze gerust! De maatschappelijk werker kan met u meedenken en een passend advies geven bij ingewikkelde situaties in uw gemeente. Ook kunt u de contactpersoon inschakelen voor gemeenteleden met een hulpvraag op psychosociaal gebied.

We komen voor WORKSHOPS met kerkenraden en diaconieën graag bij u langs, bijvoorbeeld bij de start van het seizoen. Regelmatig organiseren wij THEMA-AVONDEN in de regio over onderwerpen die in de kerken leven. 

Kerkmaatschappelijk werk

altijd dichtbij!