Cruciale veranderingen bij De Driehoek GGZ De Driehoek heet tegenwoordig Cruciaal.
De Driehoek gaat verder als instelling voor kerkmaatschappelijk werk.
De Driehoek
Let op: dit bericht verschijnt eenmalig bij uw eerste bezoek aan deze site.
"Als ze wat meer zou lachen zou die somberheid vanzelf verdwijnen."
Soms kun je beter deskundig advies vragen.

Ondersteuning pastoraat & diaconaat

Als u in de kerk een functie hebt in het pastoraat of diaconaat kunt u lastige situaties tegen komen. Complexe zaken zoals relatieproblemen, misbruik, eenzaamheid, rouw kunnen soms heel wat van u vragen. U hebt niet overal een antwoord op en u kunt niet altijd weten wat de beste benadering is. Het kan lastig zijn om een gesprek te beginnen als u zich zorgen maakt over die moeder van dat drukke gezin, het teruggetrokken kind, de blik van dat meisje, het gedrag van die puber of de broeder uit uw kerkenraad...
Wij, maatschappelijk werkers van De Driehoek adviseren u graag.
 

Hoe werkt het?

Voor elke gemeente uit de GKv hebben wij een maatschappelijk werker als CONTACTPERSOON beschikbaar. Deze contactpersoon voert regelmatig CONSULTATIEGESPREKKEN met predikanten, ouderlingen, diakenen en pastorale teams. Zij schuiven graag bij u aan tafel. Bel ze gerust! De maatschappelijk werker kan met u meedenken en een passend advies geven bij ingewikkelde situaties in uw gemeente. Ook kunt u de contactpersoon inschakelen voor gemeenteleden met een hulpvraag op psychosociaal gebied.

We komen voor WORKSHOPS met kerkenraden en diaconieën graag bij u langs, bijvoorbeeld bij de start van het seizoen. Regelmatig organiseren wij THEMA-AVONDEN in de regio over onderwerpen die in de kerken leven. 

Kerkmaatschappelijk werk

altijd dichtbij!