Cruciale veranderingen bij De Driehoek GGZ De Driehoek heet tegenwoordig Cruciaal.
De Driehoek gaat verder als instelling voor kerkmaatschappelijk werk.
De Driehoek
Let op: dit bericht verschijnt eenmalig bij uw eerste bezoek aan deze site.
Wij geloven in de kracht van het gezin.
Wij geloven in het effect van een huwelijkscursus.
Steun, als je het nodig hebt.
De Driehoek zelf naar de kerken
13 februari 2015
De Driehoek zelf naar de kerken De Driehoek gaat voor 2015 zelf naar de kerken om te spreken over haar basisvoorziening 2015 en de financiering daarvan. Zij handelt daarmee geheel in overeenstemming met de brief die GDD samen met de Driehoek in oktober 2014 naar alle diaconieën van de GKv heeft verzonden.
Lees verder »
Online hulpverlening
13 februari 2015
Online hulpverlening Als u klachten hebt, dan kunt u daarvoor hulp zoeken. In Nederland, maar ook in veel landen om ons heen, wordt in de hulpverlening steeds meer gebruik gemaakt van online hulp. Dit wordt ook wel eHealth genoemd.
Lees verder »
Euthanasie in de psychiatrie
05 februari 2015
Euthanasie in de psychiatrie Maarten Otter, psychiater bij o.a. Cruciaal GGZ schrijft in het Ambtelijk Contact (febr.2015, nr.2)een artikel over euthanasie bij psychisch lijden. Hij gaat daarbij in op vragen die bij ambtsdragers en diakenen kunnen leven. Euthanasie roept bij christenen weinig enthousiasme op. In het licht van de bijbel is dat goed verklaarbaar. Maar, er is meer. ‘Het onderwerp van tafel vegen met een ve... [...]
Lees verder »
Aanbod Basisvoorziening 2015 en quotumverzoek
28 januari 2015
Aanbod Basisvoorziening 2015 en quotumverzoek De Driehoek biedt kerken een basisvoorziening aan en vraagt hen een quotum af te dragen van € 3,= per ziel. Dit verzoek is vandaag verzonden aan alle diaconieën van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. In deze brief doet de Driehoek een voorstel voor: 1. een basisvoorziening voor de kerken. 2. het daarmee samenhangende quotum 2015.
Lees verder »
Samenwerking diaconie├źn en Lelie zorggroep
19 december 2014
Samenwerking diaconie├źn en Lelie zorggroep Drie kerken in Zeist gaan samen met Lelie zorggroep diaconale taken oppakken. Aanleiding voor deze samenwerking is de verandering in de samenleving. We gaan de zorg anders regelen, mensen blijven langer thuis wonen. Dit vraagt een nieuwe aanpak van zowel de professionele zorgverleners als van het netwerk: familie, vrienden en vrijwilligers.
Lees verder »