Cruciale veranderingen bij De Driehoek GGZ De Driehoek heet tegenwoordig Cruciaal.
De Driehoek gaat verder als instelling voor kerkmaatschappelijk werk.
De Driehoek
Let op: dit bericht verschijnt eenmalig bij uw eerste bezoek aan deze site.
"Hij is een moeilijke man,
we mijden hem liever."
Soms kun je beter deskundig advies vragen.

Kerkmaatschappelijk werk

De kerk is een gemeenschap waar mensen zich verbonden weten aan God en aan elkaar.
In de gemeente kun je veiligheid, steun en stimulansen ervaren. Als de gemeente goed functioneert is er ruimte voor iedereen. Ook voor mensen die in hun leven met problemen worden geconfronteerd. De kerk werkt dan als een sociaal netwerk waar praktische en emotionele steun gegeven en ontvangen kan worden.

Steun, als je het nodig hebt

Steun geven of steun ontvangen kan soms ook lastig zijn. Je kunt in ingewikkelde situaties verwikkeld raken waar je samen niet goed uit kunt komen. Het kan dan verstandig zijn om hulp te vragen. Bij het kerkmaatschappelijk werk van De Driehoek bijvoorbeeld.

De Driehoek is een initiatief van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en wordt door hen gefinancierd. Voor de kerken uit dit kerkverband fungeert De Driehoek als een instelling voor maatschappelijk werk in de kerk.

Contactpersonen

Voor elke gemeente hebben wij een maatschappelijk werker als contactpersoon beschikbaar. U kunt ze bellen, mailen of uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Deze contactpersoon voert regelmatig concultatiegesprekken met predikanten, ouderlingen, diakenen en pastorale teams. Zo weten wij wat er in uw gemeente leeft en kunnen wij een op maatgesneden aanbod doen.

Voor gemeenteleden biedt de contactpersoon een eerste opvang in situaties die acuut ontstaan. Wij helpen u om het overzicht weer terug te krijgen en geven u advies bij de stappen die u het beste kunt nemen. Wij kennen de sociale kaart en kunnen u helpen bij het vinden van de juiste hulpverlening. Ook organiseren wij cursussen en groepswerk voor mensen met psychische of sociale problemen.

De Driehoek GGZ

De afdeling GGZ is zelfstandig verder gegaan onder de nieuwe naam: Cruciaal, christelijke GGZ. Kijk op www.cruciaalggz.nl voor meer informatie of neem contact op via 088 111 9 000.