Cruciale veranderingen bij De Driehoek GGZ De Driehoek heet tegenwoordig Cruciaal.
De Driehoek gaat verder als instelling voor kerkmaatschappelijk werk.
De Driehoek
Let op: dit bericht verschijnt eenmalig bij uw eerste bezoek aan deze site.
"Hij is een moeilijke man,
we mijden hem liever."
Soms kun je beter deskundig advies vragen.

De Driehoek stop m.i.v. 1 januari de activiteiten als Kerk maatschappelijk werk organisatie

Stichting de Driehoek heeft een nauwe relatie met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). In oktober 2014 heeft het Deputaatschap Diaconale Zaken van de GKv besloten geen quotumadvies meer te geven aan de diaconieën van de GKv. 

De Driehoek heeft daarop zelf een beroep gedaan op de kerken om de hulpverlening voort te kunnen zetten aan gemeenteleden die problemen ervaren op onder meer het gebied van relaties, werk, vragen rondom geloof en eenzaamheid. Zij had daarvoor de financiële steun nodig van 60 % van de kerken. Dit percentage is niet gerealiseerd. Dit betekent dat de Driehoek haar activiteiten als organisatie voor Kerk Maatschappelijk Werk met ingang van 1 januari 2016 beëindigt.

Bestaande trajecten met cliënten wil de Driehoek zorgvuldig afhandelen. Cliënten die na 1 januari 2016 nog behandeling nodig hebben zullen worden doorverwezen naar andere instellingen.

De Driehoek blijft als werkmaatschappij van Lelie zorggroep werkzaam als organisatie voor bedrijfsmaatschappelijk werk. In eerste instantie voor medewerkers van Lelie zorggroep. Deze activiteiten hoopt zij de komende jaren uit te breiden naar andere organisaties.

Quotum Basisvoorziening 2015

Voor 2015 adviseert De Driehoek de kerken voor de basisvoorziening een quotum van € 3,= per ziel. Kerken die deze basisvoorziening hebben getroffen voor hun gemeente kunnen het hele jaar 2015 nog gebruik maken van de dienstverlening van de Driehoek.
 

Collecte

Veel kerken hebben de Driehoek in 2015 voor één of enkele malen op het collecterooster geplaatst. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor begeleiding en behandeling van clienten in 2015. U kunt de collecte tijdens kerkdiensten introduceren door gebruik te maken van de powerpoint presentatie. Er zijn diverse versies te downloaden:
1. Verkorte presentatie van de Driehoek
2. Kom in actie tegen eenzaamheid
 

BAnkgegevens

Giften kunnen overgemaakt worden op Bankrekening NL 76 INGB 065.20.30.130 t.n.v. de Driehoek te Zwolle.